Vážení zákazníci, z kapacitních důvodů již nepřijímáme nové objednávky kuchyňských projektů ani cenových kalkulací na kuchyně.
Objednávky pracovních desek z masivního dřeva, ať již standardních či vyrobených na zakázku, pro vás však rádi zpracujeme – více informací naleznete na www.worktop-express.cz.
Profil účtu | Pokladna | Nákupní košík Nákupní košík

V tuto chvíli nemáte v nákupním košíku žádné položky.

Obchodní podmínky

Objednávka přes internet

K umístění objednávky jednoduše přidejte vybrané zboží do nákupního košíku a následujte instrukce krok za krokem. Náš průvodce vás provede celým procesem až k úspěšnému zakončení vaší objednávky.

Bankovní údaje budou z našeho systému odstraněny a zničeny okamžitě po převzetí objednávky, a to ve formátu, který nelze vystopovat. Naším cílem je, aby zákazníci nakupovali a využívali platbu bankovním převodem při nákupu zboží na našich stránkách s klidnou myslí. Dáváte-li však přednost platbě jiným způsobem, prosím, kontaktujte nás ohledně alternativních platebních metod.

Objednávkou zboží se zavazujete k jeho nákupu a souhlasu s našimi Obchodními podmínkami. My následně potvrdíme přijetí objednávky elektronickou cestou a poté, co ověříme cenu a dostupnost vámi vybraného zboží, obdržíte znovu elektronické potvrzení vaší objednávky společně s fakturou zahrnující DPH a smlouvou uzavřenou mezi vámi a Joseph & Kingsley. V případě nedostupnosti zboží či nesprávně uvedené ceně vás okamžitě uvědomíme. V tomto případě neobdržíte fakturu potvrzující objednávku ani zmíněnou smlouvu.

Reklamace

Přestože je každá položka před odesláním pečlivě překontrolována, výjimečně může dojít k drobným nesnázím. Jak je podrobně popsáno v Pravidlech prodeje na dálku (Distance Selling Regulations), zákazník je oprávněn vrátit nenaolejované zboží standartní velikosti. Rozhodne-li se zákazník zboží vrátit, je povinen dodavatele písemně či elektronicky informovat do 7 dnů po obdržení zboží. My následně zařídíme vyzvednutí celé objednávky a vrátíme uhrazenou částku za zboží. Náklady na jeho vyzvednutí však nese zákazník s výjimkou případů, kdy dodané zboží bylo vadné, bylo dodané omylem nebo popsané prodejcem nepravdivě. Poplatek za vyzvednutí zboží bude potvrzen při dojednání termínu pro vyzvednutí. Popřípadě si zákazník může sjednat vlastní transport. Zákazník je zodpovědný za všechny náklady související s dopravou vráceného zboží do skladu, odkud bylo vysláno. Zboží musí být během transportu plně pojištěno.

Všechno zboží určené k reklamaci musí být zabaleno v původním obalu, např. pracovní desky balené ve výrobně do bublinkového materiálu musí být vráceny neotevřené.

Před vrácením zboží musí být jeho reklamace potvrzena oběma stranami. Všechny reklamace budou vyřízeny do 30 dní.

Pokud bylo zboží poškozeno již při dodání, je zákazník povinen nás informovat do 2 dní po jeho přijetí, aby byla možná výměna. Tato skutečnost musí být též zaznamenána při přebírce dodávky.

Vyžadujete-li informace, co dělat s poškozeným zbožím a jak probíhá doprava, prosím, použijte naši stránku Kontaktujte nás.

Výjimku tvoří zboží vyrobené na míru. Veškeré zboží, které bylo na přání zákazníka upraveno, není možné reklamovat, zejména, a nikoliv však pouze, služby popsané na straně Zakázková výroba.

Pro bližší informace si, prosím, důkladně přečtěte podmínky Zakázkové výroby.

Výroba na zakázku

Na smlouvy uzavřené na zboží vyrobené na míru se nevztahují obecné obchodní podmínky. Po uzavření tohoto typu smlouvy neplatí standardní reklamační podmínky.

Dle zákazníkem zadaných údajů vyhotovíme cenovou nabídku. Souhlasí-li s ní zákazník a přijme ji, vytvoříme objednávku. Po úspěšném ověření platby se obě strany zavazují k dodržení Obchodních podmínek obsažených v uzavřené smlouvě mezi dodavatelem a zákazníkem. Krátce po uzavření smlouvy na dílo, většinou do jednoho pracovního dne, je námi vypracován technický návrh a elektronickou cestou odeslán zákazníkovi ke konečnému souhlasu. Zákazník zodpovídá za odsouhlasení vytvořeného návrhu v co nejkratší době.

Doba výroby a samotné úpravy na díle se začínají počítat ode dne, kdy jsme obdrželi zákazníkovo potvrzení zmíněného technického návrhu elektronickou cestou. Pokud neobdržíme souhlas s vytvořeným návrhem elektronicky a v přijatelné době, vyhrazujeme si právo odložit výrobu a následný proces.

Zákazník zodpovídá za to, že informace zadané k výrobě jsou správné a vybraný materiál je vhodný k zamýšlenému účelu. Spol. Joseph & Kingsley neručí za případné škody způsobené poskytnutím nesprávných rozměrů.

Odsouhlasí-li zákazník technický návrh, naše prodejní oddělení potvrdí objednávku během jednoho pracovního dne opět elekronickou cestou.

Po uzavření smlouvy na výrobu zboží na míru nelze objednávku zrušit, i v případě, že zboží ještě nebylo odesláno. Výjimečně, pokud ještě nedošlo k žádným úpravám materiálu a po předchozím uvážení, je možné objednávku stornovat. Zrušení objednávky v tomto případě není předmětem plné finanční náhrady. Spol. Joseph & Kingsley si vyhrazuje právo požadovat storno poplatek ne menší než 1500Kč k pokrytí aspektů již poskytnutých služeb a také právo přijmout či odmítnout možnost zrušení takové zakázky.

Výroba na míru zahrnuje, ale nevztahuje se pouze na, všechny úpravy popsané na stránce Zakázková výroba, např. strojové řezání, olejování a další práce.

Ve výjimečném případě, dojde-li k poškození zboží, zařídíme po zvážení situace opravu či náhradu. Náklady na demontáž, montáž či vyzvednutí zboží za účelem opravy mohou být připsány zákazníkovi, nehledě na důvod poškození.

Uděláme, co bude v našich silách, abychom dokončili zakázku v dohodnuté době.

Po jakémkoliv zásahu do materiálu nelze objednávku stornovat.

Všechny úpravy mají toleranci +/- 3mm.

Storno podmínky se nevztahují na zakázky, které byly naměřeny, uříznuty či jinak pozměněny na základě zákazníkem chybně poskytnutých údajů.

Informace o dopravě

Doprava veškerého zboží zdarma do 50km od Čestlic (Praha - východ). Dodací doba kuchyňských objednávek – 6 týdnů (u standardních skříněk), 8-10 týdnů (u skříněk na míru), pracovních desek se zakázkovou výrobou - 2 až 3 týdny, standardních položek skladem - do 2 pracovních dní. Pro bližší specifikaci nás neváhejte kontaktovat.

Doprava pracovních desek je prováděna pouze jednou osobou. Zákazník se zavazuje, že při předávce zboží bude k dispozici další kompetentní osoba, která pomůže řidiči vyložit zboží. Naše produkty mohou být velmi těžké, proto zákazník zodpovídá za fyzickou kondici a zdraví osoby pověřené pomoci s vykládkou. Spol. Joseph & Kingsley nezodpovídá za případná zranění, nehledě na příčinu. Zákazník zodpovídá za stav a přístupnost vykládacího/ nakládacího prostoru. Naše standardní dopravní služba se z bezpečnostních důvodů zavazuje k dopravě zboží k "prvním dveřím". Příležitostně lze vyhovět speciálním požadavkům - prosím, kontaktujte nás s případnými dotazy.

Veškeré zboží musí být překontrolováno vzhledem k poškození či úplnosti dodávky při převzetí a za přítomnosti řidiče. Jakákoliv ztráta či poškození musí být čitelně zaznamenány na dodací list a zákazník nás o této události musí informovat elektronickou cestou do 48 hodin po obdržení zboží. Po uvedené době se nelze odvolat. Po podpisu dodacího listu se zákazník stává plně zodpovědným za doručené zboží a jakoukoliv ztrátu či škodu na něm. Dodací list je závazný dokument, který plně dokazuje, že zboží bylo doručeno bez jakékoliv ztráty či škody.

Ceny

Cena za zboží uvedená na našich webových stránkách v den objednávky je závazná. Ceny jsou včetně DPH a jsou správné v době uveřejnění, a proto tak budou zpracovány. Pokud dojde k neočekávané změně v nacenění, budete kontaktováni naším týmem s informací a dotazem, zda si přejete s objednávkou pokračovat.

Stížnosti

Stížnost na jakoukoliv část služby (telefonem, e-mailem či dopisem) bude vyřízena v co nejkratší možné době. Náš zákaznický servis se snaží odpovědět na všechny stížnosti během jednoho pracovního dne. V rušném období může být však naše odpověď vyřízena do pěti pracovních dní.

Všechny stížnosti budou vyřízeny spravedlivě a efektivně.

Důležité informace

Přestože poskytujeme dovoz zboží v den navržený zákazníkem, silně doporučujeme neobjednávat další služby či následné řemeslnické práce předtím, než bylo zboží doručeno na místo učení a v pořádku. Příležitostně se stane, že z nahodilých příčin, které nelze z naší strany ovlivnit (např. neodborné zacházení se zbožím během transportu či extrémní počasí), nelze doručit celou objednávku v dohodnutém termínu či neporušenou. Proto nedoporučujeme demontáž stávajícího zařízení předtím, než bylo nové zboží úspěšně dovezeno. Společnost nezodpovídá za extra poplatky či způsobené finanční ztráty, pokud se nepodařilo doručit zboží v domluvený termín, ale stále bylo doručeno v přiměřeně blízké době.

V málo pravděpodobném případě, kdy dojde k opoždění dodávky, věnujeme případu naši veškerou pozornost a snažíme se vyřešit vzniklý problém v co nejkratší době.

Před samotnou montáží je nutné zboží řádně překontrolovat. Následné práce provedené na námi dodaném zboží (frézování, olejování nebo jiné úpravy, které změní stav produktu) znamenají, že jej zákazník přijal bez námitek. Na jakékoliv poškození či neúplnost zboží reklamovaných později nebude brán zřetel. Budou nahlíženy jako způsobené zákazníkem. Joseph & Kingsley nebere zřetel na závady či škody na zboží oznámených až po soukromých opravách.

Prosím, nepokoušejte se o opravu jakéhokoliv problému před konzultací s námi. Zboží nelze vrátit po provedení změn či úprav popsaných v přechozím odstavci. Provedené změny či úpravy na zboží ruší výrobní záruku, proto nelze požadovat náhradu či vrácení zboží.

Všechny standardní pracovní desky mají určitou výrobní toleranci. Výrobní odchylka lamel je +/- 2mm. Prosím, informujte nás předem, budete- li požadovat spojit více částí dohromady a jakým způsobem, abychom zajistili co nejlepší spojení. Vzhledem k nahodilým odlišnostem v průběhu výrobního procesu neručíme za přesnost barvy určitého typu zboží. Vždy se pokoušíme sladit všechny části vícečetné objednávky. Ale vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, nezaručujeme, že odstíny na všech částech budou 100% totožné. Během výroby dochází k odstranění téměř všech přírodních nepřesností z povrchu pracovní plochy. Jejich malé množství je však považováno za přijatelné a zákazník bere na vědomí a souhlasí s výskytem případných drobných nepravidelností, nenarušují-li funkčnost či pevnost konstrukce výrobku. Spol. Joseph & Kingsley si dává velmi záležet na snížení vlhkosti dřeva, čímž se zvýší jeho kvalita, a to sušením dřeva delší dobu, než se standardně doporučuje. Vzhledem k přirozenému stahování a rozpínání dřeva, kterému se nelze vyhnout, může po montáži dojít k drobným prasklinkám v šířce několika milimetrů. Jedná se o jednu z typických vlastností dřeva, proto nelze být považována za vadu. Pokud je třeba, prasklinky lze jednoduše a úhledně vyplnit podobně zabarveným voskem.

Na vyobrazení na našich webových stránkách a zaslané vzorky je třeba nahlížet pouze jako na ukázku, protože šířka, délka, barva a vzhled lamel se liší kus od kusu. Zákazník obdrží všechny informace o montáži a následné údržbě, proto Joseph & Kingsley jako dodavatel nezodpovídá za případné nedostatečné naolejování, nesprávnou montáž, údržbu či nesprávné zacházení s výrobkem ze strany zákazníka. Doporučujeme dokončit úpravy našich výrobků olejem "Rustins Danish Oil". Zákazník se zavazuje postupovat při montáži dle našeho Průvodce montáží a následné péče. Striktně nedoporučujeme ho při montáži vynechávat.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Joseph & Kingsley si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky a to vždy po předchozím oznámení.

Ochrana osobních údajů

Informace o podmínkách ochrany osobních údajů spolu s informacemi o zabezpečení a odhlášení najdete na stránce ochrana osobních údajů

IP adresa uživatele se používá k diagnostice případných problémů s naším serverem a k administrativě našich webových stránek. Dále napomáhá k identifikaci a shromažďování širších demografických údajů. Naše stránky užívají cookies k zaznamenání vašeho nákupního košíku a k vaší identifikaci, tzn. že nemusíte zadávat osobní údaje pokaždé, kdy navštívíte naše webové stránky. Tyto informace nebudeme sdílet s třetí osobou: mohou být použity interně, ale pouze za účelem zlepšování našich služeb.

Bezpečnostní opatření

Tyto webové stránky jsou vybaveny bezpečnostními opatřeními na ochranu proti ztrátě, zneužití a změně informací třetí osobou. Údaje jsou chráněny těmi nejpokročilejšími dostupnými metodami. Finanční informace, jako číslo vaší bankovní (kreditní) karty, se neuchovávají.

Pošlete nám e-mail přes naši "Kontaktujte nás" stránku.