Vážení zákazníci, z kapacitních důvodů již nepřijímáme nové objednávky kuchyňských projektů ani cenových kalkulací na kuchyně.
Objednávky pracovních desek z masivního dřeva, ať již standardních či vyrobených na zakázku, pro vás však rádi zpracujeme – více informací naleznete na www.worktop-express.cz.
Profil účtu | Pokladna | Nákupní košík Nákupní košík

V tuto chvíli nemáte v nákupním košíku žádné položky.

Firemní zásady ochrany osobních údajů.

Tento dokument vysvětluje, jak používáme vaše osobní údaje.

Společnost FD Europe s.r.o. je správcem údajů ve vztahu ke všem osobním údajům shromážděným prostřednictvím této webové stránky. Worktop Express je registrovaná ochranná známka společnosti

FD Europe s.r.o.

Snažíme se zajistit ochranu soukromí našich klientů a dalších návštěvníků webových stránek. V těchto zásadách vysvětlujeme, jak držíme, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje:

1. Jak používáme vaše osobní údaje

1.1 Tato část poskytuje informace o:

 1. jaké osobní údaje uchováváme a zpracováváme;
 2. pokud jde o osobní údaje, které jsme neshromáždili přímo od vás, odkud jsme tyto údaje získali a jaké typy dat jsme shromáždili;
 3. účely, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje; a
 4. právní základy, na kterých zpracováváme vaše údaje.

Vaše informace nebudeme předávat žádné třetí straně bez vašeho výslovného souhlasu.

1.2 Kontaktní údaje / Informační data. Můžeme zpracovat kontaktní údaje, které nám poskytnete ("kontaktní údaje"). Tato kontaktní data mohou obsahovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a mohou být poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek. Tyto kontaktní údaje můžeme použít k zodpovězení vašeho dotazu, sledování všech poskytnutých informací a kontaktování s vámi k diskusi o vašem používání našich webových stránek a o tom, jak naše webové stránky a jejich obsah je zpracováván.

Pokud nás kontaktujete telefonicky, mějte na paměti, že naše hovory jsou zaznamenávány pro účely dodržování předpisů a školení.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem reagovat na vaše dotazy a zajistit efektivní správu a další fungování našich webových stránek a služeb.

1.3 Profilová data. Během poskytování služeb nebo přihlášením se do soutěže, kterou provozujeme, nám můžete poskytnout biografické informace o sobě ("údaje o profilech"). Tato data profilu mohou obsahovat vaše kontaktní údaje, podrobnosti o přítomnosti vašich sociálních médií, životopisné informace, které nahrajete, a profilový obrázek.

Tyto údaje můžeme využít k tomu, abychom vám poskytli služby z našich webových stránek, a abychom mohli sledovat a spravovat váš nákupní účet.

Pokud jste nám k tomu udělili svůj souhlas, můžeme tyto údaje použít i pro účely provádění marketingových aktivit, konkrétně k přizpůsobení nabídek, inzercí a propagačních akcí, které vám přinášíme, a to jak při kontaktu s vámi, a nebo prostřednictvím našich webových stránek.

Pokud se přihlásíte do našeho mailing listu, obdržíte e-maily, které mohou zahrnovat zprávy společnosti, aktualizace, související informace o produktech nebo službách v závislosti na vybraných předvolbách. Pokud se budete chtít kdykoli odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, zahrneme podrobné pokyny pro zrušení odběru v dolní části každého e-mailu.

Pokud již nechcete být kontaktováni pro marketingové účely, odhlaste se prosím kliknutím na níže uvedený odkaz.

1.4 Citlivé osobní údaje. Během používání našich služeb nám můžete poskytnout citlivé informace o sobě ("citlivé údaje"). Tyto citlivé údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud s nimi souhlasíte. V rámci standardního procesu (kontaktní formuláře nebo žádosti o informace při vytváření účtu nebo zadávání objednávky) neshromažďujeme žádné citlivé údaje (také označované jako zvláštní kategorie osobních údajů).

1.5 Transakční data. Můžeme zpracovávat informace týkající se všech plateb provedených prostřednictvím našich webových stránek ("data o transakcích"). Údaje o transakcích mohou obsahovat kontaktní údaje, údaje o bankovním účtu a údaje o transakcích. Údaje o transakcích mohou být zpracovány za účelem zpracování těchto plateb a vedení řádných záznamů o těchto transakcích.

Právním základem pro toto zpracování je provedení smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutím kroků na vaši žádost o uzavření takové smlouvy a našich oprávněných zájmů, a to našeho zájmu o správnou správu našich webových stránek a podnikání.

Pokud nebudou poskytnuty osobní údaje, které by měly být shromážděny dle zákona a nebo na základě smlouvy, pak nemusíme být schopni plnit smlouvu.

1.6 Údaje webových stránek. Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb ("údaje z webových stránek"). Údaje webových stránek mohou obsahovat vaši IP adresu, zeměpisnou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj odkazů, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty webových stránek, jakož i informace o načasování, frekvenci a vzoru použití služby. Zdrojem údajů o webových stránkách je náš sledovací systém pro analýzu. Tato data webových stránek mohou být zpracovávána za účelem analýzy využití webových stránek a služeb k odhalení a problémům a personalizaci vašich zkušeností s cílem zlepšit relevanci.

Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, jmenovitě sledování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

1.7Oznamující údaje. Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete za účelem odběru našich zpravodajů ("oznámení"). Oznamovací údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání informačních zpravodajů a marketingového obsahu.

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

1.8 Korespondenční údaje. Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zasíláte, nebo které s ní souvisejí ("korespondenční údaje"). Korespondenční údaje mohou obsahovat komunikační obsah a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky vygenerují metadata spojená s komunikací, která se provádí pomocí kontaktních formulářů webových stránek. Korespondenční údaje mohou být zpracovány za účelem komunikace s vámi a vedení záznamů.

Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli.

1.9 Ostatní zpracovatelské činnosti. Vedle konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovat vaše osobní údaje uvedené výše, můžeme rovněž zpracovávat všechny vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým podléháme, nebo pro ochranu vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

Můžeme navíc využívat vaše údaje pro školení našich zaměstnanců, kontakt s vámi ohledně průzkumů spokojenosti zákazníků a / nebo průzkumu trhu, abychom shromáždili nebo shromažďovali data pro analýzu nebo pro účely výzkumu, testování, prevence podvodů nebo administrativní účely.

2. Poskytování vašich osobních údajů ostatním

Naši poskytovatelé partnerských služeb. Můžeme sdílet vaše údaje se svými hlavními partnery, kteří nás podporují nás, jako jsou doručovací služby třetích stran, abychom mohli splnit objednávku, náš poskytovatel e-mailových služeb, abychom vám posílali aktualizace objednávek prostřednictvím e-mailu (a marketingových e-mailů, pokud jste se přihlásili), našim poskytovatelům IT služeb za účelem hostování a provozování webových stránek a našim poskytovatelům IT softwaru za účelem zpracování vaší objednávky bezpečným a efektivním způsobem. Používáme poskytovatele plateb třetích stran, které jsou integrovány do našich webových stránek, když zpracováváte platbu takovouto metodou (např. Paypal), jste přesměrováni na webové stránky třetích stran a jejich používání je předmětem smluvních podmínek a zásad ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran. Informace můžeme sdílet ve formě cookie se sociálními médii nebo internetovými platformami. Další informace naleznete v našich zásadách cookie

Můžeme také sdílet vaše data s jinými značkami, které jsou součástí naší skupiny společností.

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran, kteří nám pomohou řídit naše podnikání a naše webové stránky nebo spravovat činnost v našem zastoupení. S těmito třetími osobami můžeme sdílet vaše informace s těmito omezenými účely za předpokladu, že jste nám dali svolení. Můžeme sdílet anonymizované informace a / nebo analýzu s třetími stranami, nicméně by nebylo možné identifikovat vás jako jednotlivce.

Pečlivě vybíráme všechny poskytovatele, předáváme jen minimální množství informací, které jsou pro ně nezbytné k poskytování služby v našem zastoupení, a nemohou používat vaše data k jiným účelům, např. jejich vlastní marketing.

2.1 Naši profesionální poradci. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit našim profesionálním poradcům, pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely řízení rizik, získávání odborných rad a vedení právních sporů

2.2 Kde poskytujeme vaše osobní údaje třetím osobám. Pokud sdílíme vaše osobní údaje s jakoukoli třetí stranou, zajistíme, že toto zpracování je chráněno vhodnými zárukami včetně vhodné dohody o zpracování dat s touto třetí stranou.

2.3 Dodržování zákonných povinností. Vedle konkrétních zveřejnění výše uvedených osobních údajů můžeme také zveřejnit vaše osobní údaje, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou musíme dodržovat, nebo pro ochranu vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné osoby.

3. Uchovávání a mazání osobních údajů

3.1 Osobní údaje, které zpracováváme k jakémukoli účelu nebo účelům, nebudou uchovávány delší dobu, než je nezbytné pro tento účel nebo tyto účely.

3.2 Pokud bychom vás kontaktovali a nezískali váš souhlas k uchování vašich osobních údajů po delší dobu, budeme uchovávat a odstraňovat vaše osobní údaje takto:

 1. Kontaktní údaje budou uchovávány po dobu 2 let od data našeho posledního kontaktu nebo jednání s vámi, po uplynutí tohoto období budou z našich systémů odstraněny.
 2. Profilové údaje budou uchovávány po dobu 2 let od data posledního kontaktu nebo jednání s vámi, po uplynutí tohoto období budou z našich systémů odstraněny.
 3. Citlivé údaje zůstanou uchovány po dobu 2 let po datu našeho posledního kontaktu nebo jednání s vámi, po uplynutí tohoto období budou z našich systémů odstraněny.
 4. Údaje o transakcích se uchovávají po dobu 6 let od data posledního kontaktu nebo jednání s vámi, po uplynutí tohoto období budou z našich systémů odstraněny.
 5. Údaje o webových účtech budou uchovávány po dobu 1 roku od data posledního kontaktu nebo jednání s vámi, po uplynutí tohoto období budou z našich systémů odstraněny.
 6. Oznamovací údaje budou uchovávány po dobu 2 let od data posledního kontaktu nebo jednání s vámi, po uplynutí tohoto období budou z našich systémů odstraněny.
 7. Korespondenční údaje se uchovávají po dobu 2 let od data našeho posledního kontaktu nebo jednání s vámi, po uplynutí tohoto období budou z našich systémů odstraněny.

Můžeme uchovávat vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, ke které jsme povinni, nebo pro ochranu vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

4. Změny

4.1 Čas od času můžeme tyto zásady aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

4.2 Tuto stránku byste měli zkontrolovat příležitostně, abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami těchto zásad.

Můžeme vás upozornit na změny zásad e-mailem.

5. Vaše práva

5.1 Můžete nás vyzvat, abychom vám poskytli jakékoli osobní informace, které o vás uchováváme; poskytnutí těchto informací podléhá:

 1. vaše žádost nebyla považována za neopodstatněnou nebo nadměrnou, v takovém případě se může uplatnit poplatek;
 2. poskytnutí přiměřeného dokladu vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijmeme fotokopii vašeho pasu ověřeného advokátem nebo bankou plus originální kopii dokladu o veřejných účtech, ve kterém bude uvedena vaše aktuální adresa).

5.2 Můžeme zadržovat osobní údaje, které jsou požadovány, v rozsahu povoleném zákonem.

5.3 Práva, která spadají pod ochranu osobních údajů, jsou:

 1. právo přístupu;
 2. právo opravy;
 3. právo smazání;
 4. právo omezit zpracování;
 5. právo vznést námitky proti zpracování;
 6. právo na přenositelnost údajů;
 7. právo podat stížnost orgánu dozoru; a
 8. právo odvolat souhlas.

5.4 Vaše právo na přístup k vašim údajům. Máte právo nás požádat o potvrzení, zda-li zpracováváme nebo nezpracováváme vaše osobní údaje a, zda máme přístup k osobním údajům, a dalším informacím. Tyto další informace zahrnují účely, pro které zpracováváme vaše údaje, kategorie osobních údajů, které držíme, a příjemce těchto osobních údajů. Můžete si zažádat o kopii osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale za další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek.

5.5 Vaše právo na opravu. Pokud budeme o vás mít nepřesné osobní údaje, máte právo tyto opravy odstranit. Pokud je to nezbytné pro účely zpracování, máte také právo požádat o opravu neúplných osobních údajů.

5.6 Vaše právo smazání. Za určitých okolností máte právo požadovat smazání osobní údajů, které o vás máme. To bude provedeno bez zbytečného odkladu. Tyto okolnosti zahrnují následující skutečnosti: již není nutné, abychom uchovávali tyto osobní údaje k účelům, ke kerým byly určeny, pro něž byly původně shromážděny nebo jinak zpracovávány; můžete odstoupit od souhlasu ke zpracování, které vyžadovalo souhlas; zpracování je pro účely přímého marketingu; a osobní údaje byly protiprávně zpracovány. Existují však určitá obecná vyloučení práva na vymazání, včetně případů, kdy je nezbytné zpracování: pro výkon práva na svobodu projevu a informace; pro splnění zákonné povinnosti; nebo za účelem vzniku, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

5.7 Vaše právo omezit zpracování. Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Toto je případ, kdy: si nemyslíte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou přesné; vaše data jsou zpracovávána nezákonně, ale nechcete, aby vaše data byla vymazána; již není nutné uchovávat vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale stále požadujete, aby byly osobní údaje ve vztahu k právnímu nárokování; máte námitky proti zpracování a čekáte na to, aby byla tato námitka ověřena. Pokud je zpracování z jednoho z těchto důvodů omezeno, můžeme i nadále ukládat vaše osobní údaje. Použijeme je však pouze z jiných důvodů: s vaším souhlasem; ve vztahu k právnímu nároku; pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

5.8 Vaše právo vznést námitku proti zpracování. Můžete mít námitky k zprocesování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze pokud náš právní základ pro zpracování spočívá v tom, že je to nezbytné pro: plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo výkon jakéhokoli veřejného orgánu, který nám byl svěřen; nebo účely našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany. Pokud podáte námitku, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud budeme schopni: prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování a tyto oprávněné důvody převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami; nebo zpracování je ve vztahu k právní nároku.

5.9 Vaše právo vznést námitky proti přímému marketingu. Můžete nás kdykoliv požádat o nezprocesování vašich osobních údajů pro marketingové účely.

V praxi se obvykle buď výslovně předem dohodnete na využívání vašich osobních informací pro marketingové účely, nebo vám poskytneme příležitost, abyste se vyhnuli používání vašich osobních informací pro marketingové účely.

Můžete mít námitku, že zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Pokud podáte námitku, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel.

Pokud již nechcete být kontaktováni pro marketingové účely, odhlaste se prosím kliknutím na níže uvedený odkaz.

5.10 Vaše právo vznášet námitky pro statistické účely. Můžete namítnout, že zpracováváme vaše osobní údaje pro statistické účely z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci, ledaže je zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.

5.11 Automatizované zpracování dat. Pokud právním základem, na který se spoléháme při zpracování vašich osobních údajů, je souhlas a kde je zpracování automatizováno, máte právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Nicméně nemusíte získat toto právo, pokud by to mělo nepříznivý vliv na práva a svobody druhých.

5.12 Právo podat stížnost orgánu dozoru. Pokud si myslíte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu dat, můžete podat stížnost u orgánu dozoru odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU vašeho trvalého pobytu, vašeho pracoviště nebo místa údajného protiprávního jednání.

5.13 Právo na zrušení souhlasu. Vzhledem k tomu, že právní základ, na který se spoléháme při zpracování vašich osobních údajů, je souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odstoupení neovlivní zákonnost zpracování před odstoupením.

5.14 Uplatňování vašich práv. Jakákoli práva, týkající se vašich osobních údajů, můžete uplatnit na základě písemného upozornění k ostatním metodám uvedeným výše.

6. Cookie Politika

Informace o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v zásadách cookie na adrese http://www.josephkingsley.cz/gbu0-display/obchodni_podminky.html#cookie-politika

7. Naše informace

7.1 Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost FD Europe s.r.o.

7.2 Jsme v registrování u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C22539, IČO 274 97 551, sídlem Pekla 7, 570 01 Cerekvice nad Loučnou.

7.3 Můžete nás kontaktovat:

 1. poštou, s využitím výše uvedené poštovní adresy;
 2. pomocí našeho kontaktního formuláře na webových stránkách;
 3. telefonicky, na čísle zveřejněném na naší webové stránce; nebo
 4. e-mailem s použitím e-mailové adresy zveřejněné na našich webových stránkách.

8. Osoba pověřená pro ochranu údajů

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo informací, které o vás máme, kontaktujte nás na adrese

9. Ostatní -

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby. Nejsme zodpovědní za postupy týkající se ochrany soukromí ani za obsah těchto webových stránek. Doporučujeme, abyste si přečetli příslušné zásady ochrany osobních údajů.

Po koupi, pokud nám pošlete obrázky (e-mailem) o zboží, které jste zakoupili, poskytujete nám svůj souhlas s použitím těchto obrázků pro všechny marketingové účely (pokud to považujeme za vhodné), pokud výslovně neuvedete jinak.

10. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Pravidelně kontrolujeme zásady ochrany osobních údajů, abychom zajistili, že splňují nezbytné normy a jsou v souladu se stávajícími právními předpisy.

Na této stránce umístíme veškeré aktualizace.

Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována 25. května 2018.